PHOTOS DES ADOPTES 2021

PHOTOS DES CHATS / CHATONS ADOPTES ANNEE 2021

Topazon

TOPAZON

Sully 2

SULLY

Sultane 4

SULTANE

Aimi

AIMI

 

Leon

LEON

Agate

AGATHE

Pepsi

PEPSI

Milady

MILADY

 

Christal

CHRISTAL

Prase

PRASE

Caramel 1

CARAMEL

Seraphin

SERAPHIN

 

Kitty

KITTY

Tyna

TYNA

Lazulie 1LAZULIE

Figaro 3FIGARO

 

Pepite 4

PEPITE

Lyssa

LYSSA

Pierrot 1

PIERROT

Romy 1

ROMY

 

Joy 2

JOY

Beryl 3

BERYL

Angelite 6

ANGELITE

Oreo 4

OREO

 

Jasper 1

JASPER

Salina 3

SALINA

Angelite 6

ANGELITE

Bismuth 1

BISMUTH

 

Stitch

STICH

Elsa 2

ELSA

Phoebus

PHOEBUS

Pirate 11

PIRATE

 

Domino 1 modifie

DOMINO

Orion

ORION

Senu 3

SENU

Belle 111

BELLE