PHOTOS DES ADOPTES 2023

PHOTOS DES CHATS / CHATONS ADOPTES ANNEE 2023

Betanie1

BETANIE

Leo 3

LEO

Tigresse 1

TIGRESSE

Naruto 2

NARUTO

 

Sarah 1

SARAH

Lena 3

LENA

Prince 2

PRINCE

Garfield 1

GARFIELD

 

Louna

LOUNA

Calicote

CALICOTE

Louna 2

LOUNA

Talco

TALCO

 

Telma 1

TELMA

Sarah 2

SARAH

Shana 1

SHANA

Siana 1

SIANA

 

Lena 2

LENA

Cleopatre 1

CLEOPATRE

Caline

CALINE

Lyloup 2

LYLOUP

 

Cracotte 2

CRACOTTE

Biscotte 2

BISCOTTE

Flanelle 2

FLANELLE

 

Rudolf

RUDOLF

 

Comete

COMETE

Soriane

SORIANE

Eros 1

EROS

Miki 1

MIKI

 

Lissy 2

LISSY

Bleuet 1

BLEUET

Amanda 1

AMANDA

Silver 1

SYLVER

 

 

Coquette 2

COQUETTE

Gomette 2

GOMETTE

Champagne 2

CHAMPAGNE

Mika 1

MIKA

 

Etoile

ETOILE